Audicions

L’escola fa diverses audicions durant l’any. L’audició de final de curs es realitza al Teatre de la Passió.

FotosAudicio